Vježbe u suspenziji

Fizikalna terapija > Vježbe u suspenziji

Vježbe u suspenziji

 

Vježbe u suspenziji provode se u posebno konstruiranom pomagalu sa svrhom rasterećivanja težine samog ekstremiteta.

Na taj način povećava se opseg pokreta kod zglobova zahvaćenih artrozom, jakim upalama i kod starije populacije.

Vježbe u suspenziji

Vježbe u suspenziji

za povećanje opsega pokreta zglobova