Kinetek

Fizikalna terapija > Kinetek

Kinetek

Kinetek predstavlja moderan uređaj za pasivno razgibavanje zglobova. Koristi se kod smanjenog opsega pokreta koljenog zgloba, najčešće post-operativno, no i kod kontraktura različite etiologije. Nakon operacije koljenog zgloba iznimno je bitno postepeno povećavati opseg pokreta, a kinetekom možemo dozirati stupnjeve kao i pratiti napredak rehabilitacije

Kinetek je uređaj koji se primjenjuje u rehabilitaciji koljena nakon operacija:

Prednjeg i stražnjeg križnog ligamenta
Kolateralnih ligamenata
Patele
Patelo-femoralnog ligamenta
Mikrofrakture kondila femura
Meniska
Ugradnje totalne proteze koljena

Kinetek

Učinak kineteka u rehabilitaciji:

1. Potpuno vraćanje pokreta fleksije od 0 stupnjeva do maksimalnih 120 stupnjeva

2. Potpuno vraćanje pokreta ekstenzije

 

Kinetek

moderan uređaj za pasivno razgibavanje zglobova