Fizikalna terapija u kući

Fizikalna terapija > Fizikalna terapija u kući

Fizikalna terapija u kući

Zdrave osobe koje žele preventivno djelovati na svoje zdravlje:
Osobe svih dobnih skupina
Nepokretne ili ograničeno pokretne osobe koje nisu u mogućnosti koristiti ambulantno liječenje
Za osobe koje ne žele dugotrajno čekati na termine fizikalne terapije u bolnicama fizikalna terapija u kući je pravi izbor

Postupci koje primjenjujemo su slijedeći:

McKenzie koncept
Elektroterapija (TENS, dijadinamske struje, interferentne struje, galvanske struje, mikro struje, elektrostimulacija mišića, elektrostimulacija živca)
Kineziterapija (terapija pokretom)
Terapijski ultrazvuk
Magnetoterapija
Kinesiotaping

 

Korektivne vježbe za kralježnicu

Fizikalna terapija u kući

za zdrave osobe koje žele preventivno djelovati na svoje zdravlje