McKenzie koncept

Fizikalna terapija > McKenzie koncept

McKenzie koncept

McKenzie metoda razlikuje se od drugih zato što je primarno liječenje aktivno samoizlječenje, a ne samo sama intervencija terapeuta. Tijekom pregleda koriste se položaji i pokreti kojima pacijent može utjecati na svoje simptome. Redovita svakodnevna primjena samotretmana trebala bi pacijentu omogućiti kontrolu smetnji, a samim time i djelomičnu neovisnost od terapeuta.

McKenzie metodu treba shvatiti kao spoj manualnog tretmana i aktivnog sudjelovanja pacijenta po prethodno primljenim uputama fizioterapeuta. Cilj je smanjenje ili potpuno uklanjanje tegoba i boli te povečanje mobilnosti kralježnice i jačanje pripadajuće muskulature.

McKenzie koncept

McKenzie koncept

spoj manualnog tretmana i aktivnog sudjelovanja pacijenta